شاخه ها
آمار سایت
کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

صفات محصولات
 تصوير   محصولات-   مبلغ   خريد 
کتاب شیمی معدنی-جلد اول  کتاب شیمی معدنی-جلد اول  145,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کتاب ساخت و تولید چاپ چهارم  کتاب ساخت و تولید چاپ چهارم  185,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کتاب ریاضی  کتاب ریاضی  215,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کتاب روسازي  کتاب روسازي  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کتاب بهداشت محیط - جلد دوم  کتاب بهداشت محیط - جلد دوم  99,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کتاب بهداشت محیط - جلد اول  کتاب بهداشت محیط - جلد اول  980,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کتاب برق-جلد دوم-چاپ سوم  کتاب برق-جلد دوم-چاپ سوم  252,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کتاب برق-جلد اول-چاپ چهارم  کتاب برق-جلد اول-چاپ چهارم  180,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پایگاه داده ها  پایگاه داده ها  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نظريه زبانهاي و ماشين ها چاپ دوم  نظريه زبانهاي و ماشين ها چاپ دوم  130,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مدارهای الکتریکی 1  مدارهای الکتریکی 1  150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مبانی الکترومغناطیس مهندسی  مبانی الکترومغناطیس مهندسی  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
كتاب الكترونيك ديجيتال چاپ دوم  كتاب الكترونيك ديجيتال چاپ دوم  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
كتاب احتمالات و آمار-چاپ سوم  كتاب احتمالات و آمار-چاپ سوم

چكيده اي از مباحث درس احتمالات و آمار به همراه حل تستي و تشريحي پانزده دوره آزمون كارشناسي ارشد 1378-92

 
430,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
شبكه هاي كامپيوتري  شبكه هاي كامپيوتري  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
سیستم های عامل-چاپ دوم  سیستم های عامل-چاپ دوم  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی نفت و گاز  سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی نفت و گاز  150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
سؤالات آزمون استخدامی وزارت نیرو، شهرداری، آموزش و پرورش  سؤالات آزمون استخدامی وزارت نیرو، شهرداری، آموزش و پرورش  380,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خواص مکانیکی مواد  خواص مکانیکی مواد  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خواص فیزیکی مواد  خواص فیزیکی مواد  82,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
clear-bug-div
واحد پول