شاخه ها
آمار سایت
کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

صفات محصولات
 تصوير   محصولات   مبلغ+   خريد 
خواص مکانیکی مواد  خواص مکانیکی مواد  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پایگاه داده ها  پایگاه داده ها  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اصول طراحی کامپایلرها  اصول طراحی کامپایلرها  70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
خواص فیزیکی مواد  خواص فیزیکی مواد  82,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کتاب علوم دامی-جلد چهارم  کتاب علوم دامی-جلد چهارم  95,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کتاب بهداشت محیط - جلد دوم  کتاب بهداشت محیط - جلد دوم  99,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
سیستم های عامل-چاپ دوم  سیستم های عامل-چاپ دوم  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
شبكه هاي كامپيوتري  شبكه هاي كامپيوتري  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
كتاب الكترونيك ديجيتال چاپ دوم  كتاب الكترونيك ديجيتال چاپ دوم  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مبانی الکترومغناطیس مهندسی  مبانی الکترومغناطیس مهندسی  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کتاب روسازي  کتاب روسازي  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کتاب مهندسي معدن  کتاب مهندسي معدن  106,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کتاب مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی  کتاب مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی  125,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نظريه زبانهاي و ماشين ها چاپ دوم  نظريه زبانهاي و ماشين ها چاپ دوم  130,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کتاب مکانیک - جلددوم  کتاب مکانیک - جلددوم  140,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کتاب شیمی معدنی-جلد اول  کتاب شیمی معدنی-جلد اول  145,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی نفت و گاز  سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی نفت و گاز  150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مدارهای الکتریکی 1  مدارهای الکتریکی 1  150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کتاب علوم دامی-جلد دوم- چاپ چهارم  کتاب علوم دامی-جلد دوم- چاپ چهارم  150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کتاب شیمی معدنی-جلد دوم  کتاب شیمی معدنی-جلد دوم  155,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
clear-bug-div
واحد پول