شاخه ها
آمار سایت
مهندسی عمران و معماری

مهندسی عمران و معماری

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
بارگذاری سیستم های انتقال بار، حل مسائل- چاپ چهارم  بارگذاری سیستم های انتقال بار، حل مسائل- چاپ چهارم  90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
برج های چند منظوره جهان  برج های چند منظوره جهان  72,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی جایگاه هندسه معماری و سازه در کبوترخان های سنتی ایران  بررسی جایگاه هندسه معماری و سازه در کبوترخان های سنتی ایران  180,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
برنامه نویسی با ماشین حساب های علمی  برنامه نویسی با ماشین حساب های علمی  53,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تجزیه و تحلیل مسائل ترافیک  تجزیه و تحلیل مسائل ترافیک  62,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تحلیل سه بعدی استاتیکی و دینامیکی سازه ها  تحلیل سه بعدی استاتیکی و دینامیکی سازه ها  116,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنمای طراحی نما  راهنمای طراحی نما  85,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنمای طراحی و اجرای میکروشمع ها  راهنمای طراحی و اجرای میکروشمع ها  360,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنمای طراحی پوسته های هوشمند در فضاهای ورزشی تفریحی  راهنمای طراحی پوسته های هوشمند در فضاهای ورزشی تفریحی  250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
رهیافتی به روح فضا-چاپ دوم  رهیافتی به روح فضا-چاپ دوم  150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
رهیافتی به معنای مکان  رهیافتی به معنای مکان  50,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
قرن سوم و هفتم از جزییات تا اجزاء  قرن سوم و هفتم از جزییات تا اجزاء  260,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
قیر، اصلاح و نگهداری  قیر، اصلاح و نگهداری  32,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی  ماشین آلات ساختمانی و راه سازی  140,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
متره و برآورد کاربردی ساختمان  متره و برآورد کاربردی ساختمان  125,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه  مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه  94,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مطالعات حمل و نقل چاپ دوم  مطالعات حمل و نقل چاپ دوم  260,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
معماری بومی مکان، مهارت و جامعه  معماری بومی مکان، مهارت و جامعه  320,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مقاومت مصالح چاپ سوم  مقاومت مصالح چاپ سوم  178,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مهندسی پی چاپ دوازدهم  مهندسی پی چاپ دوازدهم  290,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
clear-bug-div
واحد پول