شاخه ها
آمار سایت
مهندسی برق

مهندسی برق

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
آشنايي با زبان تخصصي برق-چاپ دوم  آشنايي با زبان تخصصي برق-چاپ دوم  140,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آموزش protel DXP  آموزش protel DXP  46,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
الکترونیک 3 به همراه لوح فشرده  الکترونیک 3 به همراه لوح فشرده  180,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
برای طراحی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه چاپ دوم  PVsyst کامل ترین راهنمای نرم افزار  برای طراحی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه چاپ دوم PVsyst کامل ترین راهنمای نرم افزار  320,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تشريح کامل مسائل مباني فيزيک الکتريسيته و مغناطيس  تشريح کامل مسائل مباني فيزيک الکتريسيته و مغناطيس  120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تشریح کامل مبانی مسائل احتمال شلدون راس چاپ یازدهم  تشریح کامل مبانی مسائل احتمال شلدون راس چاپ یازدهم  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تشریح کامل مسائل مبانی الکترومغناطیس-چاپ چهارم  تشریح کامل مسائل مبانی الکترومغناطیس-چاپ چهارم  130,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ديناميك سيستمهاي قدرت  ديناميك سيستمهاي قدرت  80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنمای کاربردی ترانسفورهای قدرت  راهنمای کاربردی ترانسفورهای قدرت  110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
رهیافت حل مسائل الکترونیک قدرت  رهیافت حل مسائل الکترونیک قدرت  135,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی نفت و گاز  سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی نفت و گاز  160,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مباني فيزيك الكتريسيته و مغناطيس چاپ پنجم  مباني فيزيك الكتريسيته و مغناطيس چاپ پنجم  140,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مبانی فیزیک مکانیک و گرما  مبانی فیزیک مکانیک و گرما  200,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مبانی فیزیک مکانیک و گرما - چاپ دوم  مبانی فیزیک مکانیک و گرما - چاپ دوم  190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نفوذ به عمق زمین چاپ دوم  نفوذ به عمق زمین چاپ دوم  90,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
هندبوک تاسيسات الکتريکيََ چاپ سوم ABB  هندبوک تاسيسات الکتريکيََ چاپ سوم ABB  190,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروتکل ها، ساختار و کاربردهای نسل دوم.....  پروتکل ها، ساختار و کاربردهای نسل دوم.....  150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
clear-bug-div
واحد پول