شاخه ها
آمار سایت
مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
آشنایی با روش های تولید پیشرفته (تولید مخصوص)  آشنایی با روش های تولید پیشرفته (تولید مخصوص)  130,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ایستایی - جاپ دوم (ویرایش دوم)  ایستایی - جاپ دوم (ویرایش دوم)  140,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تراشکاری  تراشکاری  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ديناميک سيستم هاي مکانيکي  ديناميک سيستم هاي مکانيکي  195,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنمای آموزشی NISA  راهنمای آموزشی NISA  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
فلزکاری و نقشه خوانی  فلزکاری و نقشه خوانی  85,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مکانیک محیط های پیوسته با نگرش بر مکانیک جامدات  مکانیک محیط های پیوسته با نگرش بر مکانیک جامدات  220,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
هیدرولیک صنعتی  هیدرولیک صنعتی  127,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کنترل و دینامیک سیستم  کنترل و دینامیک سیستم  1,500,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
clear-bug-div
واحد پول