شاخه ها
آمار سایت
ریاضی، شیمی، فیزیک

ریاضی، شیمی، فیزیک

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
آمار و احتمالات کاربردی  آمار و احتمالات کاربردی  68,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اکسترودر و تحلیل جریان های آن  اکسترودر و تحلیل جریان های آن  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چند متغیره  حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چند متغیره  97,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
رهیافت حل مسأله در مکانیک کوانتومی  رهیافت حل مسأله در مکانیک کوانتومی  96,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ریاضی عمومی 2 چاپ دوم  ریاضی عمومی 2 چاپ دوم  230,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ریاضیات عمومی و کاربردهای آن  ریاضیات عمومی و کاربردهای آن  63,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ساختار و پیوند شیمی  ساختار و پیوند شیمی  70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
شیمی آلی-چاپ ششم  شیمی آلی-چاپ ششم  130,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
فيزيك 1  فيزيك 1  135,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
فیزیک عمومی - چاپ سوم  فیزیک عمومی - چاپ سوم  900,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مباحثی در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه  مباحثی در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه  120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مباحثی در توابع مختلط  مباحثی در توابع مختلط  13,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مبانی و روشهای کاربردی ایمنی شناسی  مبانی و روشهای کاربردی ایمنی شناسی  110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مسائل حسابگان یک متغیره  مسائل حسابگان یک متغیره  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مقدمه ای بر حرکت  مقدمه ای بر حرکت  45,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
میکروبیولوژی آب و فاضلاب  میکروبیولوژی آب و فاضلاب  40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نکات برتر زیست مولکولی  نکات برتر زیست مولکولی  80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
همه شیمیدان شوند  همه شیمیدان شوند  140,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
clear-bug-div
واحد پول