شاخه ها
آمار سایت
مدیریت،اقتصاد،روانشناسی

مدیریت،اقتصاد،روانشناسی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
10 نشانه برای سازمان رهسپار سرآمدی  10 نشانه برای سازمان رهسپار سرآمدی  11,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
2002 نکته در مدیریت  2002 نکته در مدیریت  82,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آرامش کلید زندگی - نکته هایی برای خوب زیستن  آرامش کلید زندگی - نکته هایی برای خوب زیستن  55,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آسیب شناسی سازمانی با رویکرد کاربردی  آسیب شناسی سازمانی با رویکرد کاربردی  70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ابزارهای خودارزیابی برای سرآمدی  ابزارهای خودارزیابی برای سرآمدی  20,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ابزارهای مسئولیت اجتماعی سازمانی برای سرآمدی  ابزارهای مسئولیت اجتماعی سازمانی برای سرآمدی  24,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بازاریابی آسانتر از آن است که می اندیشی (150 تکنیک عملی برای فروش و پازاریابی موفق)  بازاریابی آسانتر از آن است که می اندیشی (150 تکنیک عملی برای فروش و پازاریابی موفق)  80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بررسی شیوه‌های پرورش هویت اخلاقی کودکان  بررسی شیوه‌های پرورش هویت اخلاقی کودکان  110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
به سوی رهبری استراتژیک  به سوی رهبری استراتژیک  110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بهبود خدمات و کاهش هزینه ها در حوزه فناوری اطلاعات  بهبود خدمات و کاهش هزینه ها در حوزه فناوری اطلاعات  170,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تئوری سازمان  تئوری سازمان  29,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تجارت الکترونیک  تجارت الکترونیک  25,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
توسعه پایدار و مدیریت محیط- حوضه رودخانه های گلپایگان و خوانسار  توسعه پایدار و مدیریت محیط- حوضه رودخانه های گلپایگان و خوانسار  55,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
حسابرسی  حسابرسی  150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
درآمدی بر امنیت پژوهی  درآمدی بر امنیت پژوهی  70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنمای پیاده سازی HACCP  راهنمای پیاده سازی HACCP  19,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
روانشناسی کار،‌سازمانی ، صنعتی چاپ چهارم  روانشناسی کار،‌سازمانی ، صنعتی چاپ چهارم  250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
سازمان های پولی و مالی  سازمان های پولی و مالی  99,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
سازمان و مديريت (مفاهيم ،موضوعات ، تئوري ها)  سازمان و مديريت (مفاهيم ،موضوعات ، تئوري ها)  86,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
سازمان ومدیریت پژوهش و فناوری  سازمان ومدیریت پژوهش و فناوری  63,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
clear-bug-div
واحد پول