شاخه ها
آمار سایت
مدیریت،اقتصاد،روانشناسی

مدیریت،اقتصاد،روانشناسی

 تصوير   محصولات-   مبلغ   خريد 
گزاره های اخلاقی در مثنوی معنوی دفتر اول دوم و سوم  گزاره های اخلاقی در مثنوی معنوی دفتر اول دوم و سوم  110,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کاربرد کامپیوتر در حسابداری و مدیریت  کاربرد کامپیوتر در حسابداری و مدیریت  150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کارآفرینی سازمانی و عوامل همبسته با آن  کارآفرینی سازمانی و عوامل همبسته با آن  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ژنتيك كمي و آناليز ژنوم  ژنتيك كمي و آناليز ژنوم  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
وسواس در نوجوانان - راهنمای کاربردی تشخیصی و درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد  وسواس در نوجوانان - راهنمای کاربردی تشخیصی و درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد  160,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نیازسنجی آموزشی و تکنیک های آن  نیازسنجی آموزشی و تکنیک های آن  57,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نگاهی به تفسیر موضوعی قرآن چاپ دوم  نگاهی به تفسیر موضوعی قرآن چاپ دوم  85,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نقش فرهنگ اخلاقی در کیفیت حسابرسی  نقش فرهنگ اخلاقی در کیفیت حسابرسی  120,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نظریه اقتصاد خرد  نظریه اقتصاد خرد  77,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مفهوم رشددر شرکتهای کوچک وکارآفرینانه  مفهوم رشددر شرکتهای کوچک وکارآفرینانه  80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مدیریت ریسک  مدیریت ریسک  52,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مدیریت دانش و استعداد  مدیریت دانش و استعداد  100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
فعالیت های 100 روز اول مدیر عملکرد  فعالیت های 100 روز اول مدیر عملکرد  11,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات  سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات  23,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
سازمان ومدیریت پژوهش و فناوری  سازمان ومدیریت پژوهش و فناوری  63,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
سازمان و مديريت (مفاهيم ،موضوعات ، تئوري ها)  سازمان و مديريت (مفاهيم ،موضوعات ، تئوري ها)  86,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
سازمان های پولی و مالی  سازمان های پولی و مالی  99,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
روانشناسی کار،‌سازمانی ، صنعتی چاپ چهارم  روانشناسی کار،‌سازمانی ، صنعتی چاپ چهارم  250,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنمای پیاده سازی HACCP  راهنمای پیاده سازی HACCP  19,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
درآمدی بر امنیت پژوهی  درآمدی بر امنیت پژوهی  70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
clear-bug-div
واحد پول