شاخه ها
آمار سایت
مدیریت،اقتصاد،روانشناسی

مدیریت،اقتصاد،روانشناسی

 تصوير   محصولات   مبلغ+   خريد 
10 نشانه برای سازمان رهسپار سرآمدی  10 نشانه برای سازمان رهسپار سرآمدی  11,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
فعالیت های 100 روز اول مدیر عملکرد  فعالیت های 100 روز اول مدیر عملکرد  11,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
راهنمای پیاده سازی HACCP  راهنمای پیاده سازی HACCP  19,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ابزارهای خودارزیابی برای سرآمدی  ابزارهای خودارزیابی برای سرآمدی  20,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات  سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات  23,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ابزارهای مسئولیت اجتماعی سازمانی برای سرآمدی  ابزارهای مسئولیت اجتماعی سازمانی برای سرآمدی  24,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تجارت الکترونیک  تجارت الکترونیک  25,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تئوری سازمان  تئوری سازمان  29,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
ابزارهای سرآمدی (EFQM)  ابزارهای سرآمدی (EFQM)  51,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مدیریت ریسک  مدیریت ریسک  52,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آرامش کلید زندگی - نکته هایی برای خوب زیستن  آرامش کلید زندگی - نکته هایی برای خوب زیستن  55,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
توسعه پایدار و مدیریت محیط- حوضه رودخانه های گلپایگان و خوانسار  توسعه پایدار و مدیریت محیط- حوضه رودخانه های گلپایگان و خوانسار  55,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نیازسنجی آموزشی و تکنیک های آن  نیازسنجی آموزشی و تکنیک های آن  57,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کارآفرینی سازمانی و عوامل همبسته با آن  کارآفرینی سازمانی و عوامل همبسته با آن  60,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
سازمان ومدیریت پژوهش و فناوری  سازمان ومدیریت پژوهش و فناوری  63,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
آسیب شناسی سازمانی با رویکرد کاربردی  آسیب شناسی سازمانی با رویکرد کاربردی  70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
درآمدی بر امنیت پژوهی  درآمدی بر امنیت پژوهی  70,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
نظریه اقتصاد خرد  نظریه اقتصاد خرد  77,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
بازاریابی آسانتر از آن است که می اندیشی (150 تکنیک عملی برای فروش و پازاریابی موفق)  بازاریابی آسانتر از آن است که می اندیشی (150 تکنیک عملی برای فروش و پازاریابی موفق)  80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مفهوم رشددر شرکتهای کوچک وکارآفرینانه  مفهوم رشددر شرکتهای کوچک وکارآفرینانه  80,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
clear-bug-div
واحد پول