شاخه ها
آمار سایت

درباره ما

به نام خداوند جان و خرد

 

دانش پژوهان یک سازمان علمی غیر دولتی است که با هدف انجام و گسترش فعالیت های علمی و پژوهشی و ارائه خدمات به دانش پژوهان به ویژه قشر دانشگاهی، فعالیت خود را از سال 78 آغاز نموده است.این مؤسسه ارتقای دانش پژوهی را به عنوان ویژگی ممتاز جامعه ای پویا و پیشرو، سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.

انتشارات مؤسسه علمی دانش پژوهان برین با هدف گردآوری، تألیف، تدوین و ترجمه متون مورد نیاز در زمینه های فنی و مهندسی و علوم پایه به ویژه متون دانشگاهی و انجام کلیه امور چاپ و نشر این متون در قالب کتاب های دانشگاهی و با توجه به کادر علمی جوان و پرتوان مؤسسه و ارتباطات گسترده با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، تشکیل شده است.

تاکنون بیش از 110 عنوان کتاب دانشگاهی توسط این انتشارات به چاپ رسیده است.

بدیهی است شکوفایی حرکت دانش پژوهی و به سرمنزل رساندن اهداف مؤسسه، همکاری و همراهی همه دانش پژوهانی که با این اهداف همسویی دارند را می طلبد. بنابراین دانش پژوهان همواره آماده استقبال از پیشنهادها و نظرهای همه دوستان عزیز می باشد.

ادامه
clear-bug-div
واحد پول