شاخه ها
آمار سایت

مقاومت مصالح چاپ سوم

مقاومت مصالح چاپ سوم
مقاومت مصالح چاپ سوم
178,000 ریال با احتساب ماليات
شماره انبارداري:  
وضعيت موجودي: موجود است
مقدار: 5 عدد
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

 

كتاب حاضر مشتمل بر هفت فصل است كه سعي گرديده فهرست مطالب درس مقاومت مصالح با ارزش 4 واحد را پوشش دهد.

در فصل اول كتاب، خوانندگان با مفاهيم اوليه تنش و اقسام آن، تنش‌هاي عمودي(كششي و فشاري) و تنش‌هاي برشي آشنا مي‌شوند.

فصل دوم كتاب اعضا با بارگذاري محوري را مورد بررسي قرار مي‌دهد و در آن نحوة محاسبه كرنش‌ها و تغيير شكلهاي ناشي از نيروهاي محوري در سازه‌ها ارائه مي‌شود.

فصل سوم كتاب به پيچش اختصاص دارد. در اين فصل نحوة محاسبه تنش‌ها و تغيير شكلهاي ناشي از پيچش در مقاطع مدور، غيرمدور و مقاطع جدار نازك مورد بحث قرار مي‌گيرد.

فصل چهارم كتاب به مبحث تيرها مي‌پردازد. در اين فصل چگونگي محاسبه تنش‌هاي ناشي از لنگرهاي خمشي و نيروهاي برشي در تيرها با مقاطع ساخته شده از يك يا چند جنس و تنش‌هاي عمودي ناشي از تركيب لنگرهاي خمشي و نيروهاي محوري ارائه شده و در انتها نحوه محاسبه تغيير مكان تيرها بيان مي‌شود.

فصل پنجم كتاب «تجزيه و تحليل تنش و كرنش» به ارائه نحوة تبديل تنش‌ها و كرنش‌ها و تعيين تنش‌ها و كرنش‌هاي اصلي و تنش‌ها و كرنش‌هاي برشي ماكزيمم مي‌پردازد.

فصل ششم كتاب خمش متقارن در تيرها را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در اين فصل فرضيه عمومي تنش‌هاي برشي و نحوه محاسبه مركز برش مقاطع جدار نازك ارائه مي‌شود.

و بالاخره فصل هفتم كتاب به بررسي نحوه رفتار ستونها تحت بار محوري و پديده كمانش مي‌پردازد. در اين فصل با ارائه معادلات ديفرانسيل حاكم بر رفتار ستون، بار بحراني ستونها با انواع شرايط مرزي تعيين و نيز رفتار ستون در ناحيه غيرالاستيك مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

clear-bug-div
معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
واحد پول