شاخه ها
آمار سایت

محصولات جديد

کاربرد کامپیوتر در حسابداری و مدیریت کاربرد کامپیوتر در حسابداری و مدیریت
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۵ بهمن، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
امنتیت گردشگری (استراتژی هایی برای مدیرییت موثر خطر و ایمنی سفر) امنتیت گردشگری (استراتژی هایی برای مدیرییت موثر خطر و ایمنی سفر)
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۲۵ بهمن، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
سیستم اطلاعات مدیریت جهان آفرینش سیستم اطلاعات مدیریت جهان آفرینش
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۳ دی، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 80,000 ریال
افزودن به سبد خريد
بررسی جایگاه هندسه معماری و سازه در کبوترخان های سنتی ایران بررسی جایگاه هندسه معماری و سازه در کبوترخان های سنتی ایران
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۱۹ شهریور، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 180,000 ریال
افزودن به سبد خريد
سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی نفت و گاز سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی نفت و گاز
تاريخ افزودن: شنبه، ۰۳ شهریور، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
حفظ حریم خصوصی در داده کاوی حفظ حریم خصوصی در داده کاوی
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۹ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 220,000 ریال
افزودن به سبد خريد
حسابرسی حسابرسی
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۹ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
مطالعات حمل و نقل چاپ دوم مطالعات حمل و نقل چاپ دوم
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۷ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 260,000 ریال
افزودن به سبد خريد
معماری بومی مکان، مهارت و جامعه معماری بومی مکان، مهارت و جامعه
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۷ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
برای طراحی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه چاپ دوم  PVsyst کامل ترین راهنمای نرم افزار برای طراحی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه چاپ دوم PVsyst کامل ترین راهنمای نرم افزار
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۷ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
clear-bug-div
واحد پول