شاخه ها
آمار سایت

محصولات جديد

مطالعات حمل و نقل چاپ دوم مطالعات حمل و نقل چاپ دوم
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۷ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 260,000 ریال
افزودن به سبد خريد
معماری بومی مکان، مهارت و جامعه معماری بومی مکان، مهارت و جامعه
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۷ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
برای طراحی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه PVsyst کامل ترین راهنمای نرم افزار برای طراحی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه PVsyst کامل ترین راهنمای نرم افزار
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۷ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 260,000 ریال
افزودن به سبد خريد
نقش فرهنگ اخلاقی در کیفیت حسابرسی نقش فرهنگ اخلاقی در کیفیت حسابرسی
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۷ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 120,000 ریال
افزودن به سبد خريد
راهنمای طراحی و اجرای میکروشمع ها راهنمای طراحی و اجرای میکروشمع ها
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۷ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 360,000 ریال
افزودن به سبد خريد
وسواس در نوجوانان - راهنمای کاربردی تشخیصی و درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد وسواس در نوجوانان - راهنمای کاربردی تشخیصی و درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۲ مرداد، ۱۳۹۷
سازنده:

قيمت: 160,000 ریال
افزودن به سبد خريد
فناوری های پزشکی از راه دور فناوری های پزشکی از راه دور
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۴ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
مفهوم رشددر شرکتهای کوچک وکارآفرینانه مفهوم رشددر شرکتهای کوچک وکارآفرینانه
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۸ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 80,000 ریال
افزودن به سبد خريد
همه شیمیدان شوند همه شیمیدان شوند
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۳ تیر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 140,000 ریال
افزودن به سبد خريد
مکانیک محیط های پیوسته با نگرش بر مکانیک جامدات مکانیک محیط های پیوسته با نگرش بر مکانیک جامدات
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۳ تیر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 220,000 ریال
افزودن به سبد خريد
clear-bug-div
واحد پول